=========================================

URLOP  2020 rok  od 27-07 do 3-08 włącznie

W wakacje w poniedziałki  Salon jest nieczynny.

———————————————–

Jeśli kończysz szkołę podstawową  a chcesz  w przyszłości pracować jako fryzjer zapraszam .

Kontakt osobisty ,w Salonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności – RODO

24-05-2018

Informujemy, że z dniem 25.05 2018 roku ulega zmianie polityka bezpieczeństwa informacji w Salonie FRYZJERSKIM  MISS  Powodem tej zmiany jest wejście w życie przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W naszym Salonie dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Czyzykowska, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Salon  Fryzjerski MISS z siedzibą: 06-400 Ciechanów ul. Gwardii Ludowej 23/7, NIP: 5661048236 REGON:
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nie powołano
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Salonu
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) Państwa dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie na terenie i potrzeby Salonu  MISS
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Pełna Polityka bezpieczeństwa informacji ->